Trwają remonty cząstkowe dróg powiatowych

Od 21 maja br. trwają remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach zamiejskich z użyciem sprzętu będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych. Wyremontowano już odcinek drogi Rapa-Banie Mazurskie, Gołdap-Niedrzwica, kontynuowany jest remont drogi Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale. 10 czerwca br. rozpoczęto remont odcinka drogi Banie Mazurskie – Grodzisko do granicy powiatu.

Ponadto drogowcy wraz ze specjalnym sprzętem – remonterem pojawią się również na drodze Kozaki – Wilkasy, a w kolejnych dniach na drogach: Pogorzel – Grabowo i Siedlisko – Dunajek.

Od zakończenia okresu zimowego do maja wyremontowano drogi powiatowe masą na zimno, której zużyto prawie 50 ton.

Ponadto, w maju ulepszono nawierzchnie dróg gruntowo – żwirowych na terenie wszystkich gmin na odcinkach najbardziej zdewastowanych. W wybrane odcinki dróg wbudowano łącznie ponad 2300 ton kruszywa o frakcji 0/31,5 z dodatkiem 50% kruszywa łamanego o wartości ponad 102 tys. zł.

Prace remontowe, tak wyczekiwane przez kierowców, poprawią stan nawierzchni powyższych dróg powiatowych  i wpłyną na poprawę jakości ich użytkowania. Zakończenie prac na drogach uzależnione będzie od warunków pogodowych.

Życzymy naszym mieszkańcom i gościom bezpiecznego korzystania z dróg.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78