Długo oczekiwana modernizacja ul. Wiosennej już wkrótce

Wzorem lat ubiegłych, kontynowania jest współpraca między powiatem gołdapskim a gminą Gołdap w zakresie współfinansowania remontów dróg powiatowych. I tak, lada dzień, rozpocznie się remont ulicy Wiosennej – inwestycja, którą solidarnie (po 50%) współfinansują powiat i gmina. Koszt modernizacji ulicy to 187 212,28 zł. Prace polegać będą na utwardzeniu nawierzchni jezdni kostką typu polbruk. Firmą, która wykona roboty, jest, wyłoniona w drodze przetargu, TOP KOP Krzysztof Świtaj z siedzibą w Gołdapi. Planowany termin zakończenia prac – sierpień 2015 r.

 

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78