TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OCHRONY ZDROWIA I OŚWIATY POWIATU GOŁDAPSKIEGO

W styczniu br. zakończono roboty budowlane prac termomodernizacyjnych w zakresie
budynków oświatowych tj. szkoły i sali gimnastycznej ZPE – W w Gołdapi
oraz budynków ochrony zdrowia tj. budynek główny szpitala, budynek administracyjny, poradni i laboratorium oraz budynku pogotowia w Goldmedica Sp. z o.o.w Gołdapi w związku z realizacją przez Powiat Gołdapski zadania pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiego”.
Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna
w budynkach publicznych, Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 7 416 597,92 zł gdzie całkowita wartość projektu wynosi 9 578 526,89zł Umowa z wykonawcą robót – CEZ ESCO Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie podpisana została 19 marca 2018 roku.
Inwestycja polegała na termomodernizacji:
– ochrony zdrowia:
− wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
− docieplenie ścian zewnętrznych,
− wymiana instalacji CO,CWU/CCWU,
− wymiana wentylacji,
− wymiana oświetlenia na energooszczędne LED,
− docieplenie stropodachu,
– budynków oświatowych:
− wymiana okieni drzwi zewnętrznych,
− docieplenie ścian zewnętrznych,
− docieplenie stropodachu,
− ocieplenie dachu. Zastosowane rozwiązania mają poprawić efektywność energetyczną pięciu budynków użyteczności publicznej Powiatu Gołdapskiego.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78