szkolenie w „CAMP NOVO SELO”

P1180313Żołnierze kompanii manewrowej XXIX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie doskonalili umiejętności z zakresu panowania nad tłumem.

W dniu 8 kwietnia 2014 roku w bazie Camp Novo Selo żołnierze kompanii manewrowej wzięli udział w szkoleniu z zakresu panowania nad tłumem CRC (Crowd Riot Control). Zajęcia zostały zorganizowane oraz obserwowane przez Dowództwo Sił Amerykańskich.

Szkolenie przebiegało dwuetapowo. W pierwszym etapie żołnierze kompanii manewrowej po ogłoszeniu alarmu dla sił szybkiego reagowania QRF (Quick Reaction Force), zostali przemieszczeni drogą powietrzną z bazy Camp Nothing Hill do bazy Camp Novo Selo. W etapie drugim kompania otrzymała zadanie opanowania rejonu zajętego przez demonstrantów. Po nawiązaniu współdziałania i wypracowaniu przez dowódców właściwej koncepcji działania polscy żołnierze, wspólnie z żołnierzami kontyngentu niemieckiego, przystąpili do realizacji postawionego zadania.

Wzajemne zaangażowanie, wyszkolenie i determinacja sprawiły,
że zadanie zostało wykonane na wysokim poziomie, a nasi żołnierze kolejny raz udowodnili, ze są dobrze przygotowani do realizacji zadań w strukturze międzynarodowej.

Szkolenie było nacechowane dużą dynamiką co sprawiło, że było realistyczne i widowiskowe. Jego głównym celem była umiejętność nawiązania właściwego współdziałania pomiędzy dowódcami i poszczególnymi pododdziałami realizującymi zadania CRC w rejonie zamieszek, aby efektywnie zapanować nad tłumem i zmusić go do określonego działania. Tego typu szkolenia realizowane wspólnie z żołnierzami z kontyngentów innych państw są także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nabywania nowych umiejętności.

 Tekst kpt. Dariusz DRĄCZKOWSKI

Zdjęcia: ppor. Zbigniew GOSZTYŁA

P1180313P1180229 P1180236 P1180233 P1180284 P1180287 P1180294 P1180295 P1180301 P1180302

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78