Stypendia uczniom szkół średnich przyznane!

stypendia_tloDobra wiadomość dla dwudziestu czterech uczniów szkół średnich z powiatu gołdapskiego, których budżet w trakcie roku szkolnego 2012/2013 zasili stypendium Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap. A wszystko, to w ramach prowadzonego przez organizację – Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego, który od czternastu lat finansuje Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie (w ramach programu„Równe Szanse”), Gmina Gołdap, społeczność lokalna poprzez uczestnictwo w Charytatywnym Koncercie Świąteczno-Noworocznym, darczyńcy czy osoby przekazujące 1 proc. swoich podatków.

W tegorocznym składzie komisji stypendialnej znaleźli się przedstawiciele gminy Gołdap (szkół średnich, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap) oraz przedstawiciele GOPS z Dubeninek i Bań Mazurskich. Podczas opiniowania wniosków, członkowie działali zgodnie z Regulaminem GFS, który maksymalnie przewiduje: 40 pkt. za naukę, 40 pkt. za sytuację materialną i 20 pkt. za dodatkowe osiągnięcia.

Spośród  29 złożonych wniosków, wyłoniono 24 z najwyższą sumą punktów, które wcześniej zostały sprawdzone pod względem formalnym. Wśród tegorocznych beneficjentów, którzy przez okres 10 miesięcy będą pobierać stypendia w kwocie 150 złotych są:

Z gminy Gołdap: Borkim Paulina, Buczyński Szymon, Dzienis Alicja, Ferenc Karolina, Forysiak Katarzyna, Jaroszuk Wojciech, Jurkojć Adrianna, Korenkiewicz Lilianna, Wojda Maria, Zakrzewski Rafał Artur,  Żakowicz Mateusz

Z gminy Banie Mazurskie: Domagalska Angelika, Jagiełka Andrzej, Kina Adam , Krupa Adrian, Krupa Mateusz, Hnyłycia Marta, Treszczyńska Paulina, Zawadzka Małgorzata Anna

Z gminy Dubeninki: Barszczewska Adrianna, Ekman Anna Barbara, Hryniewiecka Magdalena, Kempisty Marcin, Przekop Anita.

Uroczyste wręczenie stypendiów (w tym wypłata pierwszych środków i podpisanie umów) odbędzie się w najbliższych tygodniach, o czym poinformujemy.

Gratulujemy !

FRRG

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78