Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto zaprasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podsumowania realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2018 i założeń Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2019.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 8 maja o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Zagadnienia związane z Budżetem Obywatelskim będą omawiane bezpośrednio po sprawach związanych z projektem uchwały dot. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78