Spotkali się z okazji Światowego Dnia Inwalidy

Zarząd Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Gołdapi zorganizował 21 kwietnia 2015r. spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Obok licznie przybyłych członków Związku, na zaproszenie odpowiedzieli również goście: wicestarosta gołdapski Grażyna Senda, burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz prezes gołdapskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Mieczysław Sztabiński.

Przewodnicząca  Związku Helena Łukaszewicz przywitała serdecznie wszystkich zebranych, po czym goście  złożyli życzenia inwalidom i członkom Związku. Wicestarosta  Grażyna Senda podkreśliła, jak ważne jest zrozumienie osób niepełnosprawnych i jak istotna jest każda pomoc, a zwłaszcza bliskość drugiego człowieka. Przekazała też członkom Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów życzenia od starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka wyrażając nadzieję, iż nadejdzie wreszcie czas, gdy podziały między osobami niepełnosprawnymi a w pełni sprawnymi będą niedostrzegalne, a każdy obywatel będzie świadom problemów i potrzeb inwalidów oraz osób niepełnosprawnych.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, nie zabrakło zarówno żartów jak i chwil wzruszenia, zwłaszcza przy okazji wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78