Porozumienia z Nadleśnictwami podpisane

11 lutego starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska oraz nadleśniczowie trzech nadleśnictw podpisali aneksy do porozumień w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Czerwony Dwór reprezentował nadleśniczy Mariusz Kimszal, Nadleśnictwo Gołdap nadleśniczy Grzegorz Jejer, a Nadleśnictwo Olecko nadleśniczy Zbigniew Piotr Poniatowski. Aneksy są podpisywane corocznie ze względu na zmiany nadzorowanej przez nadleśnictwa powierzchni leśnej oraz stawki za nadzór.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78