Podsumowanie wsparcia służb mundurowych w latach 2015-2017

Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, samorząd udzielał wsparcia finansowego policji, straży pożarnej państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej.
Z każdym kolejnym rokiem policjanci otrzymywali coraz większe wsparcie. W roku 2016 było to 55 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na doposażenie nowej komendy policji w sprzęt biurowy i komputerowy oraz dofinansowanie nieoznakowanego radiowozu. W roku 2017 kwota ta była wyższa, mianowicie wniosła 62,5 tys. zł. W tym przypadku pieniądze zostały przeznaczone na służby ponadnormatywne oraz drugi radiowóz. W bieżącym roku w budżecie zaplanowano jeszcze więcej pieniędzy na wsparcie finansowe KPP Gołdap- 67 tys. zł. Zostały one wydatkowane, podobnie jak rok wcześniej, na służby ponadnormatywne oraz następny radiowóz. Dodatkowo w tym roku wsparcie finansowe z gołdapskiego samorządu otrzymała również KP Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12 tys. zł (dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego).
Gmina Gołdap aktywnie współpracuje ze strażakami ochotnikami. Wspiera m.in wymianę sprzętu, zakupy paliwa oraz remonty remiz. Opłaca ekwiwalenty za udział w akcjach bojowych i wynagrodzenia kierowców. Przez całą kadencję na ten cel samorząd gołdapski przeznaczył 770 tys. złotych. Ponadto co roku przeznacza ok. 50 tys. zł na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz sprzętu.
Dzięki takim działaniom nasze jednostki OSP są coraz lepiej wyposażone, dwie z nich OSP Górne oraz OSP Grabowo, są częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
WYDATKI NA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
ROK 2015 163 763,35zł
ROK 2016 173 877,61zł
ROK 2017 234 974,26zł

 

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78