KOCHAMY RECYKLING GOŁDAP 2019 -EKOWALENTYNKOWY FINAŁ- „Dwójka” informuje

EKOWALENTYNKI 2019- KOCHAMY RECYKLING to przede wszystkim radość ,uśmiech ,taniec, słodycze, owoce, „baterioedukacja „, „ciasteczkowo”, „serduszkowo” , miłe słowa, uścisk dłoni i oczywiście integracja i współpraca.
9 edycja EKOWALENTYNEK przebiegła błyskawicznie i sprawnie .Nie zabrakło podczas akcji sympatii, empatii, ciepła ,bezpieczeństwa ,przyjaźni… ,bo tak właśnie jest w naszej szkole, Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi:)
Wnioski te same ,cudowne od lat:
*Stale rozwija się nasza gołdapska EKodrużyna,
* rośnie świadomość proekologiczna dzieci ,młodzieży i dorosłych.
*ilość przekazanych do recyklingu odpadów ( baterie , ZSEE) jest zdumiewająco duża
Niesamowity wynik :
12 kartonów (po 25kg każdy) baterii
;
10 sztuk sprzętu wielkogabarytowego (pralki, lodówki, telewizor y,)

8 sztuk sprzętu średniego (telewizory ,drukarki ,mikrofalówki…)
11kartonów drobnego sprzętu elektrycznego typu żelazka tostery, kable ,drukarki itp…
W gołdapskich ekowalentynkach ,których gospodarzem była Szkoła Podstawowa nr 2 im .Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (koordynatorka akcji-Alina Oleszczuk)uczestniczyli i współpracowali :
*uczniowie i przedszkolaki SP2 w Gołdapi

*Rodzice ,opiekunowie uczniów i przedszkolaków SP nr 2 w Gołdapi
*Rada Pedagogiczna ,pracownicy obsługi i administracji SP nr 2 w Gołdapi

* Nadleśnictwo Gołdap
*Urząd Miasta Gołdap
*Starostwo Powiatowe w Gołdapi
*PKPR w Żytkiejmach

Wolontariat Gołdap
* Środowiskowy Dom Samopomocy Słoneczny Dom w Gołdapi

* Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Gołdapi
* Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
* ZPEW w Gołdapi
* Uniwersytet III wieku w Gołdapi
* Biblioteka Publiczna w Gołdapi
*Biblioteka Pedagogiczna w Gołdapi
* Samorządowe Przedszkole nr 1 w Gołdapi
* Punkt Przedszkolny „Nibylandia”
*Przedszkole Niepubliczne „Zuchowa Przygoda ”
* OSiR Gołdap
*FIt z OSIR Gołdap

*Radio Gołdap

*goldap.info Jacek Rakowski
*goldap.org Mirosław Słapik
* WOPR Gołdap
* Państwowa Straż Pożarna w Gołdapi
* SIGNI

*Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIDA. Mizera s.j.
*Sklepi „Fantazja” Marek Chilicki

* GOŁDAP TRAVEL GOŁDAP-Andrzej Juchniewicz

*PBO s.j. Karwowski -Lipa
* Gołdapskie Stowarzyszenie Historyczne ARCHEO
* Art -Press Gołdap -Jerzy Zaborowski
* Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

DZIĘKUJEMY:
Akcja w SP2 nadal trwa, przynieś ZSEE zostaw, dołącz do lokalnej ekodrużyny. Bądź z nami…
Stowarszyszenie Kobiet Aktywnych

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78