Czy wróci linia kolejowa Gołdap-Olecko?

W środę 9 maja, w Gołdapi o planach odtworzenia linii kolejowej Olecko-Gołdap będą rozmawiali samorządowcy Warmii i Mazur oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Konferencję „Kolej na EGO” otworzy marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Subregion Ełk-Gołdap-Olecko jednoczy starania o rozwój komunikacyjny tej części województwa. Członkowie Stowarzyszenia EGO zaznaczają, że ostatnia faza przed-inwestycyjna międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica jest dobrym momentem na dyskusję o odnowieniu linii Olecko-Gołdap.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78