BUDŻET OBYWATELSKI NA 2019 ROK! TRWA NABÓR WNIOSKÓW!

Od Ciebie i innych mieszkańców zależy, co chcecie zrobić w swoim otoczeniu, co jest najważniejsze i najpilniejsze.

Może właśnie dzięki Tobie Gołdap zyska piękny zakątek z zielenią, nowe ławki, lepsze oświetlenie. A może chcesz budowy nowego placu zabaw lub organizacji ciekawego wydarzenia?

Opisz swój pomysł, wyceń go, zbierz poparcie i złóż projekt!

Do rozdysponowania jest kwota 150 000,00 złotych. Została podzielona, wzorem ubiegłego roku, na projekty realizowane na terenie miasta (100 500,00 zł) i na terenie wsi (49 500,00).

Kto może zgłaszać propozycje?

  • propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy Gołdap, który w momencie wypełniania formularza zgłoszenia ma ukończone 16 lat,
  • do formularza zgłoszenia wnioskujący dołącza listę poparcia do projektu, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców gminy Gołdap, którzy ukończyli 16 lat.

Formularz zgłoszenia

Wypełniony formularz zgłoszenia złóż w terminie od 5 grudnia 2018 r.
do 15 stycznia 2019 r. w jeden z poniższych sposobów:

  • listownie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14,19-500 Gołdap, z adnotacją na kopercie „Budżet obywatelski”,
  • osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14,
  • mailowo na adres: pom@goldap.pl w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Formularz można pobrać tutaj: http://bip.goldap.pl/pl/1289/24888/zarzadzenie-nr-1497-xi-218-burmistrza-goldapi-z-26-11-218-ws-zglaszania-propozycji-zadan-do-budzetu-obywatelskiego-gminy-goldap.html

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu:

Anna Buraczewska – młodszy referent w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju
 – tel. 87 615 60 63, email: anna.buraczewska@goldap.pl

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78