Znamy Radnych Powiatu Gołdapskiego

Wybrano piętnaścioro radnych do Rady Powiatu Gołdapskiego. Siedmioro z nich pełniło tę funkcję w kończącej się kadencji.

Radni Rady Powiatu Gołdapskiego na kolejną kadencję:

1. Andrzej Ciołek (KWW Wspólna Gołdap);

2. Józef Dominiuk (KWW Nasza Gołdap);

3. Jarosław Dzienis (KWW Nasz Powiat Współpraca i Rozwój)

4. Anna Falińska (KWW Nasza Gołdap);

5. Wacław Grenda (KWW Nasz Powiat Współpraca i Rozwój);

7. Alicja Iwaniuk (Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska);

6. Małgorzata Kuliś (KWW Dalszy Rozwój);

8. Marek Kuskowski (KWW Wspólna Gołdap);

9. Marian Podziewski (KWW Nasza Gołdap);

10. Leszek Retel (KWW Nasza Gołdap);

11. Grażyna Senda (KWW Prawo i Sprawiedliwość);

12. Karol Szablak (KWW Wspólna Gołdap);

13. Wioletta Tomaszewska-Walc (Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska);

14. Marzanna Wardziejewska (KWW Wspólna Gołdap);

15. Stanisław Wójtowicz (KWW Dalszy Rozwój);

Po raz kolejny radnymi powiatowymi zostali: Andrzej Ciołek, Wacław Grenda, Małgorzata Kuliś, Alicja Iwaniuk, Leszek Retel, Grażyna Senda i Marzanna Wardziejewska.

Po czterech radnych wprowadziła KWW Wspólna Gołdap oraz KWW Nasza Gołdap. Po dwóch radnych weszło z ugrupowań – KWW Nasz Powiat Współpraca i Rozwój, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska i KWW Dalszy Rozwój. Jedną radną wprowadził KWW Prawo i Sprawiedliwość.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78