Zapraszamy na święto zdrowia i ekologii

zdrowie1W poniedziałek 17 czerwca o godzinie 9.00 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi odbędzie się „Święto zdrowia i ekologii”. „Święto zdrowia i ekologii” to impreza sportowo – rekreacyjna, która służy propagowaniu aktywnego trybu życia. Jej celem jest podniesienie świadomości ekologicznej poprzez działania o charakterze edukacyjnym oraz promowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną…

(zawody). Głównym założeniem projektu jest rozwój potencjału turystycznego, integracja środowiska i podnoszenie sprawności fizycznej. W zawodach wezmą udział uczniowie ze szkół z terenu powiatu gołdapskiego. Przewiduje się organizację 5 konkurencji, gdzie wyłoni się zwycięzców w każdej dziedzinie z podziałem na płeć i typ szkoły. Sędziowie dokonają wyboru najlepszych zawodników według tabel lekkoatletycznych. Pozostali uczniowie wezmą udział w imprezie, jako kibice. Spotkanie będzie ogólnodostępne, bezpłatne dla wszystkich mieszkańców.

W załączeniu program minutowy zawodów:

PROGRAM MINUTOWY

Partnerzy zadania:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Ochotnicza Straż Pożarna w Górnem

Projekt „EGO-zdrowo i aktywnie” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78