Zapraszają do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich

Warmińsko–Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi zapraszają do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich dla wszystkich dorosłych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego.

Porady udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ulicy Krótkiej 1.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia porady w domu klienta lub zorganizowania porady grupowej.
Porady świadczone będą przez doradców, pracujących w Regionalnym Ośrodku Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku.
Porady udzielane są z zachowaniem zasad:
bezpłatności, bezstronności, poufności, aktualności i rzetelności informacji.
Terminy dyżurów w listopadzie:
– 5 listopada 2013 r. (wtorek)
– 20 listopada 2013 r. (środa)
w godzinach: od 11.00 do 14.00
Prosimy o wcześniejsze umówienie się:
– telefonicznie pod numerem: (87) 732 11 11
– za pomocą poczty elektronicznej e-mail: elk@pytaszniebladzisz.eu

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78