Trasy rowerowe coraz bliżej

IMG_1134„Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” to projekt realizowany w pięciu województwach, również na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja zostanie zakończona jeszcze w tym roku. Harmonogram oraz sprawy organizacyjne związane z projektem były tematem spotkania roboczego, które odbyło się w Gołdapi 5 lutego 2015 r.

w Starostwie Powiatowym. O trasach rowerowych rozmawiali m.in.: dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Wiktor Wójcik, wicestarosta gołdapski Grażyna Senda, burmistrz Gołdapi Tomasz Luto, zastępca burmistrza Jacek Morzy, wójt gminy Dubeninki  Ryszard Zieliński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi  Leszek Kowalewski oraz pracownicy merytoryczni urzędów.

 

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez marszałka województwa (lidera projektu) oraz samorządami powiatowymi i gminnymi (partnerami projektu) koszt inwestycji zostanie pokryty ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wkład własny w wysokości 5 % pokryje samorząd województwa warmińsko – mazurskiego. Zadaniem gmin i powiatów będzie utrzymanie powstałej infrastruktury przez minimum pięć lat od zakończenia realizacji projektu.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz przebieg trasy rowerowej (również na terenie powiatu gołdapskiego) znajdują się na stronie internetowej: http://greenvelo.pl/ .

 

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78