Sięgnij po wsparcie na działania lokalne

Zachęcamy do udziału w konkursie pn. „Mikrogranty FIO Warmia Mazury Lokalnie” prowadzonego na naszym terenie przez Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”. Dofinansowane zostaną działania ukierunkowane na stymulowanie aktywności obywatelskiej w oparciu o współdziałanie mieszkańców.

Wnioski o wsparcie w wysokości od 2 do 5 tys. złotych mogą złożyć młode (działające krócej niż 30 miesięcy) organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe. Wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 10% kosztów przedsięwzięcia. Można go wnieść w formie finansowej, rzeczowej lub wolontariatu. Organizatorzy zachęcają do udziału w konkursie przedstawicieli aktywnych sołectw.

Drugiego sierpnia o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone FIO. W jego trakcie lokalny koordynator konkursu Paweł Wilk opowie na co można otrzymać grant i jak poprawnie wypełnić wniosek.

Nabór wniosków potrwa do 12 sierpnia. Więcej informacji w załącznikach na www.goldap.pl.

http://www.goldap.pl/pl/229/24384/siegnij-po-wsparcie-na-dzialania-lokalne.html

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78