Rusza budowa nowego ronda

W związku z przebudową ulicy Kolejowej w Gołdapi, w obrębie skrzyżowania ul. Kolejowej, Lipowej i Przytorowej (skrzyżowanie przy dawnym dworcu kolejowym) czasowo zamknięto drogę dla ruchu pojazdów.

Zmiana organizacji ruchu związana jest z prowadzoną budową ronda na skrzyżowaniu wymienionych ulic. Wykonawca robót zobowiązał się umożliwić mieszkańcom i pojazdom zaopatrzenia stosowny przejazd. Przewiduje się, że parce budowlane będą trwały najpóźniej do końca października br.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78