Program odpracowania długów komunalnych.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto już w 2015 roku wyszedł naprzeciw mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia alternatywnej formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych. Przepisy pozwalają na odpracowanie w jednej z gołdapskich instytucji długu najemców z tytułu zadłużenia czynszowego w lokalach gminnych. Zarządzenie skierowane jest do osób zajmujących lokale gminne, zadłużonych z tytułu opłat, posiadających sądowy tytuł egzekucyjny.
GDZIE MOŻNA ODPRACOWAĆ SWÓJ DŁUG
– Urząd Miejski w Gołdapi
– Przedszkole Samorządowe nr 1
– Szkoła Podstawowa nr 1
– Szkoła Podstawowa nr 2
– Szkoła Podstawowa nr 3
– Szkoła Podstawowa nr 5
– Ośrodek Sportu i Rekreacji
– Dom Kultury
– Ośrodek Pomocy Społecznej
– Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78