Podsumowanie kadencji na sesji Rady Powiatu

Październikowa sesja Rady Powiatu (24.10.2014r.) była okazją do podsumowania mijającej kadencji. Zadania tego podjął się starosta gołdapski Andrzej Ciołek, który w prezentacji multimedialnej przedstawił, jak zmienił się powiat w ostatnich czterech latach. Podkreślił, iż dzięki pracy Zarządu Powiatu, radnych jak również pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych urzeczywistniło się wiele przedsięwzięć, których efektem stały się m.in.:  – poprawa infrastruktury drogowej, – poprawa bezpieczeństwa, – podniesieniestandardów opieki zdrowotnej, – doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Wszystko to przełożyło się na poziom satysfakcji mieszkańców i turystów.


Starosta przedstawił też liczby – miliony złotych, jakie w ostatnich latach ulokowano w naszym powiecie – zarówno na inwestycje drogowe, edukację, ochronę zdrowia i pomoc społeczną oraz projekty przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości. I tak, łączna kwota przeznaczona na inwestycje drogowe w mijającej kadencji sięga blisko 8 mln zł, w tym prawie 4 mln to środki pozyskane. Albowiem właśnie pozyskiwanie środków zewnętrznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych było jednym z priorytetów powiatu gołdapskiego tej kadencji. W sumie, do powiatu z programów unijnych jak i ministerialnych wpłynęło w latach 2010-2014 ponad 35 mln. Nie sposób nie wspomnieć o 13 mln zł pozyskanych i przeznaczonych na przekształcenie SP ZOZ, niwelujących tym samym jego ponad jedenastomilionowy dług. Gdyby nie podjęte kroki, powiat spłacałby kredyt szpitala aż do roku 2020.
Na sesji gościł wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, który pogratulował zarówno radnym, jak i zarządowi, staroście oraz wszystkim, dzięki którym tak prężnie rozwijał się powiat przez ostanie cztery lata. Wskazał też na bardzo dobrą współpracę powiatu z województwem.
Wojewoda podkreślił, iż mijająca kadencja była nie tylko pełną wyzwań – jak prezentował ją starosta, ale też kadencją pełną sukcesów.
Starosta wraz z przewodniczącym rady Powiatu Leszkiem Retelem w imieniu swoim i radnych wręczyli wojewodzie podziękowania za wieloletnią współpracę i działania na rzecz powiatu gołdapskiego. Podobne wyrazy uznania otrzymał wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma, który gościł tydzień wcześniej na wspólnym posiedzeniu komisji rady powiatu. Zarówno ze strony wojewody jak i wicemarszałka powiat może liczyć na wsparcie, zrozumienie oraz przychylność i pomoc w realizacji inicjatyw  na rzecz wzmocnienia roli i rozwoju ziemi gołdapskiej.
Również radni mijającej kadencji otrzymali od starosty i przewodniczącego podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz godne i rzetelne wypełnianie mandatu radnego. Sesja zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
Warto dodać, iż zarówno na sesji jak i posiedzeniu komisji miały miejsce miłe akcenty, a mianowicie: wyróżnienie przez wicemarszałka Jarosława Słomę Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” Teresy Żyżyk oraz uhonorowanie lek. Jerzego Kreczko Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” przyznawanym przez Ministra Obrony Narodowej – wręczenia dokonał wojewoda.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78