Nowa Rada Miejska kadencji 2018-2023

Nowa Rada Miejska kadencji 2018-2023 odbyła dziś pierwszą sesję. Wybrano przewodniczącego rady, którym został Wojciech Hołdyński oraz dwóch wiceprzewodniczących: Józefa Wawrzyna i Zbigniewa Mieruńskiego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marian Mioduszewski, przewodniczącym komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu został Zdzisław Janczuk, przewodniczącą komisji Rolnictwa i Gospodarki Zasobami Naturalnymi została Janina Pietrewicz, przewodniczącym komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych został Zbigniew Makarewicz, przewodniczącą komisji Ochrony Środowiska, Ochrony Zdrowia i Uzdrowiska została Zofia Syperek, przewodniczącą komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki została Wioletta Anuszkiewicz, przewodniczącym komisji ds. Skarg i Wniosków została Beata Otto.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78