Książki ze „Złotej Listy”

W ramach udzielonego patronatu Burmistrza Gołdapi Tomasza Luto na realizacje działań w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom zostały zakupione książki wchodzące w skład „Złotej Listy”. Książki dostępne są w wypożyczalni dla dzieci.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78