Kolejni dawcy odznaczeni

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny-bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie nadał odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi następującym krwiodawcom:

– Damianowi Chmielewskiemu,
– Monice Sadowskiej,
-Bożenie Sadowskiej.

Gratulujemy

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78