Integracyjna wiata w Dzięgielach

 

W sołectwie Dzięgiele została wykonana integracyjna wiata. Przedsięwzięcie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego (II nabór)” w 2018 r. Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego wyniosło 8 000,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z funduszu sołeckiego sołectwa Dzięgiele. Bardzo duży wkład w inwestycję mieli mieszkańcy, którzy wykonali szereg prac by przygotować teren. Koszt wykonania i montażu wiaty wyniósł 9 000,00 zł. W przyszłym roku część środków z funduszu sołeckiego zostanie przeznaczona na utwardzenie nawierzchni podłoża wiaty oraz częściowe jej wyposażenie.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78