Informacja o projekcie „Szansa dla ciebie”

projektPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „SZANSA DLA CIEBIE”. W projekcie bierze udział 9 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 18 – 64 lata, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz byli i obecni wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15 – 25 lat.

PROJEKT ZAKŁADA:

  • wsparcie uczestników projektu poprzez poradnictwo zawodowe,
  • wsparcie uczestników projektu poprzez trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych,
  • sfinansowanie 4 uczestnikom kursu prawa jazdy kat. B,
  • sfinansowanie 1 uczestnikowi kursu masażysty,
  • sfinansowanie 3 uczestniczkom kursu koparko – ładowarek,
  • sfinansowanie 1 uczestniczce intensywnego kursu kadrowo – płacowego,
  • sfinansowanie 1 uczestniczce kursu gastronomicznego,
  • sfinansowanie 1 uczestniczce zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie wyższym,
  • sfinansowanie 3 osobom uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Od 2009r. w w/w projekcie udział wzięło 61 osób.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w tego typu projekcie w 2014 roku zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi ul. Jaćwieska 14a.


Projekt „Szansa dla Ciebie” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projektodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78