Gołdap Super Sprint

22 kwietnia w Gołdapi rozpoczniemy nowy sezon gołdapskich Super Sprintów! Zapraszamy do udziału wszystkich kierowców – podział na klasy tak jak w sezonie 2017 – FWD, RWD i AWD

Wpisowe 30zł/samochód

Zapisy od godz. 10:00 Pierwsze starty ok. godz. 11:00

REGULAMIN
Kierowcom zaleca się zaopatrzeć w kask.
Każda impreza Super Sprint składa się z minimum 2. prób sportowych.
Punktacja na próbie:
– Pomiar dokonywany jest z dokładnością do 0,01 sekundy
– Falstart, przewrócenie lub przesunięcie słupka lub opony, –
przekroczenia linii mety STOP +5 sekund.
– Za rozbicie szykany + 10 sekund
– Za pomylenie lub nieukończenie próby – okrążenie nie liczone
– Wynik końcowy to suma wszystkich przejechanych prób sportowych
Startujący zostaną podzieleni na 3 klasy:
– FWD – napęd na przednie koła
– RWD – napęd na tylne koła
– AWD – napęd 4×4

1. Organizatorzy zlotu zabezpieczają teren imprezy, ale nie biorą odpowiedzialności za zaistniałe na terenie imprezy zdarzenia- kierowcy i widzowie uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie bądź cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi, innym kierowcom lub widzom.

2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

3. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie imprezy.

4. Uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie stosownych przepisów prawa o ruchu drogowym i o bezpieczeństwie imprez masowych.

5. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h (poza wyznaczoną trasą sprawnościową).

6. Podczas trwania imprezy uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie stosować się do wytycznych organizatora.

7. Uczestnik, który złamie regulamin będzie zobowiązany do opuszczenia terenu imprezy.

8. Uczestnik zlotu zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie imprezy i ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78