Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Zostań tegorocznym stypendystą. Jeśli jesteś ambitny, działasz społecznie, udzielasz się w środowisku lokalnym i masz niełatwą sytuację materialną, to w dalszym pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań pomoże Ci Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Może się to spełnić, jeśli:

– pochodzisz z powiatu gołdapskiego,
– jesteś uczniem, który kończy gimnazjum lub uczniem szkoły ponadpodstawowej,
– masz dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia szkolne lub pozaszkolne,
– działasz na rzecz lokalnej społeczności, udzielasz się poza szkołą

Aby pomóc w realizowaniu Twoich planów, Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap organizuje kolejną edycję programu stypendialnego. Tym razem można uzyskać wypłacone jednorazowo stypendium na rok szkolny 2018 / 2019 w kwocie 1500,00 zł.

Wnioski oraz załączniki można otrzymać w Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap przy placu Zwycięstwa 16 w Gołdapi, a także pobrać ze strony www.frrg.pl.

Więcej informacji można uzyskać także pod numerem telefonu: 87 615-20-90.

Termin przyjmowania wniosków upływa 16 sierpnia 2018 roku.

Głównymi fundatorami stypendiów jest Gmina Gołdap, Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie, osoby prywatne i prawne oraz Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78