„Europa – przyjazny dom dla różnorodności”

Pod takim hasłem przebiegała w Gołdapi w dniach 11-20 maja 2018 r. międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Na zaproszenie uczniów Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi przyjechała do Polski młodzież z Litwy i Słowacji.

30-osobowa grupa młodych ludzi wraz z opiekunami spędziła cudowny czas Gołdapi, realizując szereg działań zaplanowanych w projekcie. Celem wymiany było pokazanie, jak różnorodna jest Gołdap i że można żyć w zgodzie na styku kultur i narodowości. Młodzi ludzie poszerzyli swoją wiedzę o świecie, poznali wzajemne kultury, wymienili się wiedzą o różnorodności kultur i narodów swoich regionów.

O tym, że Gołdap jest przyjazna dla różnorodności, uczestnicy wymiany mieli okazję przekonać się każdego dnia pobytu. Nie tylko byli serdecznie przyjmowani przez gospodarzy instytucji, w których gościli (m.in. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi), ale również brali udział we wspólnych grach, zabawach i przedstawieniach. Podążali też śladami mniejszości ukraińskiej i niemieckiej – uczestniczyli w liturgii w parafii greckokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Baniach Mazurskich, gościli na Ukraińskim Jarmarku Folklorystycznym „Z Malowanej Skrzyni” w Kętrzynie, odwiedzili dom pn. „Haus der Heimat” a także cmentarz z okresu I wojny światowej. Obejrzeli również wystawę zdjęć i eksponatów w Izbie Regionalnej Muzeum Ziemi Gołdapskiej im M.M. Ratasiewicza w Gołdapi, a także wzięli udział w Dniach Otwartych Placówki Straży Granicznej w Gołdapi, gdzie poznali pracę funkcjonariuszy.

Z kolei o różnorodności fauny i flory uczestnicy przekonali się goszcząc w gospodarstwie ekologicznym „Safari” oraz w tzw. Republice Ściborskiej.

Podczas wieczorów narodowych każda z grup zaprezentowała walory swojego kraju w wybrany przez siebie sposób (tradycyjne potrawy, prezentacja tradycyjnego tańca lub pieśni, itp.). Młodzież przygotowała również wystawę fotograficzną ze zdjęć wykonanych podczas wymiany.

W czasie wolnym Polacy, Słowacy i Litwini integrowali się poprzez aktywne spędzanie czasu m.in. w parku linowym, na kręgielni, zewnętrznej siłowni.

Młodzież zintegrowała się ze sobą i nawiązała nowe przyjaźnie. Na zakończenie wymiany wszyscy zgodnie zapewnili, że chętnie spotkają się ponownie, tym razem np. na Słowacji.

 

Magdalena Mackiewicz

Koordynator projektu

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78