Dyżury całodobowe aptek

Informujemy, że z dniem 3 sierpnia 2018 r. dyżury całodobowe aptek w niedziele i święta będą pełnione zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały nr LIII/237/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2018 r.

 

Harmonogram:

Hormonogram

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78