Dom Kultury w Gołdapi, pracownia fotografii „Gniazdo” zapraszają do udziału w I Gołdapskim Biennale Fotografii.

 

Cztery poprzednie edycje konkursu fotograficznego pn „Nasze gołdapskie” dały dużą ilość doświadczeń w organizacji konkursu a także zaowocowały pracami na bardzo wysokim poziomie. Do udziału w konkursie „Nasze gołdapskie”, dopuszczone były prace wykonane jedynie na obszarze Powiatu Gołdapskiego.

Nowy konkurs – I Gołdapskie Biennale Fotografii dopuszcza do udziału fotografie wykonane w dowolnym miejscu naszego globu.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich fotografujących bez ograniczeń wiekowych i aktywnej twórczej postawy. Poszukiwań nowych środków wyrazu artystycznego opisujących otaczającą rzeczywistość, a także ludzi, idei, doznań i wrażeń.

Nowa formuła konkursu zachęca do poszukiwań w obszarze struktury obrazu fotograficznego a także rejestracji czasu i miejsca w którym żyjemy z uwzględnieniem osobistego stosunku autora do rzeczywistości.

Zapraszamy

 

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78