Bezpieczeństwo pieszych na drogach

Straż Miejska w Gołdapi informuje, że prowadzi działania pod nazwą „ PIESZY Z ODBLASKIEM ”. Strażnicy pełniący służby patrolowe na terenie gminy Gołdap, zgodnie ze swoimi uprawnieniami kontrolują czy osoby poruszające się pieszo po drogach po zmierzchu , poza obszarem zabudowanym używają elementów odblaskowych.

Zgodnie z art.11 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym : „ Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku”.

Niestosowanie się do w/w zasad jest wykroczeniem z art.97 kodeksu wykroczeń za które może być nałożona kara grzywny w wysokości do 100 zł.

                                                                                                                                                                         Komendant Straży Miejskiej

                                                                                                                                                                                        Paweł Werchowicz

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78