Bezpieczeństwo na drodze, w szkole oraz w domu.

W środę 12 września 2018 roku, w szkole Podstawowej nr 5 w Gołdapi, w oddziałach przedszkolnych odbyły się pogadanki z policjantką Martą Anuszkiewicz. Tematem spotkań było bezpieczeństwo na drodze, w szkole oraz w domu. Pani Marta omawiała różne zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, z którymi mogą spotkać się dzieci. Maluszki chętnie rozmawiały, podawały przykłady właściwych i niewłaściwych zachowań. Dyskusja oraz instruktaż były bardzo ciekawe.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78