Sobota, 18 Maja 2024 - Eryka, Feliksa, Jana

Rekrutacja prezentera

< ?php $email = 'radio-goldap@o2.pl'; // adres email odbiorcy $nazwaradia = 'Radio Goldap'; // nazwa radia lub imie nazwisko (odbiorca) $temat = '[Rekreutacja] Nowe zgloszenie'; // temat wiadomosci $channels = array('15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '40', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '48', '49', '50', '51', '52', '53', '54', '55'); // kanały :] chyba wiadomo jak dodawać, usuwać i modyfikować :] // tresc wiadomosci // dostepne tagi // {imie}, {ksywa}, {email}, {numergg}, {kanal}, {probka}, {ip} , {grales} $tresc = 'Dane zgłoszenia: Imie Nazwisko: {imie} Ksywa: {ksywa} E-mail: {email} Numer GG: {numergg} Wiek: {kanal} Link do próbki głosowej: {probka} coś o sobie: {osobie} -------------------------------------------------- Wiadomość wysłana z adresu IP: {ip} --------------------------------------------------'; // ------------ KONIEC KONFIGURACJI -----------------// if (isset($_POST[send])) { if (!$_POST[imie]) echo '

Wpisz swoje imie i nazwisko!’;
else if (!$_POST[ksywa]) echo ’
Wpisz swoją ksywe!
’;
else if (!$_POST[email]) echo ’
Wpisz swój adres email!
’;
else if (!$_POST[gg]) echo ’
Wpisz swój numer GG!
’;
else if (!$_POST[osobie]) echo ’
Coś o sobie!
’;
else if ($_POST[channels]==”err”) echo ’
Proszę podać wiek!
’;
else
{
echo ’

 

’;

$co = array('{imie}’, '{ksywa}’, '{email}’, '{numergg}’, '{kanal}’, '{probka}’, '{ip}’, '{osobie}’);
$naco = array(„$_POST[imie]”, „$_POST[ksywa]”, „$_POST[email]”, „$_POST[gg]”, „$_POST[channels]”, „$_POST[url]”, „$_SERVER[REMOTE_ADDR]”, „$_POST[osobie]”);

$tresc = str_replace($co,$naco,$tresc);
$tresc = ’’.$tresc.’’;
$tresc = preg_replace(„’n|rn|r’si”, „
„, $tresc);

$headers = „MIME-Version: 1.0rn”;
$headers .= „Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2rn”;
$headers .= „From: $_POST[imie] < $_POST[email]>rn”;

$doKogo = „$nazwaradia < $email>rn”;

if (mail($doKogo, $temat, $tresc, $headers)) echo ’

Twoje zgłoszenie zostało wysłane!
’;
else echo ’
Zgłoszenie nie zostało wysłane!
Brak funkcji mail() na serwerze!
Poinformuj administracje!
’;

$e = 1;
}

echo ’
’;
}

if (!$e==1)
{
echo ’

Imię Nazwisko:
Ksywa:
E-mail:
Numer GG:
Wiek:
Link do próbki głosowej:
Coś o sobie:


’;
}

?>